نسخه آزمایشی
۱۰۰ بازدید

آدرس: استان گلستان، شهرستان گرگان، بلوار هیرکان، مجموعه مسکن مهر زیتون، میدان دوم، انتهای زیتون ۵، مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی گرگان

تلفن:۰۹۱۱۴۸۲۴۶۹۴

لیست مدیران و کارشناسان مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت کاری شماره تماس
۱ هادی حسن زاده رییس مرکز ۰۱۷-۳۲۴۶۲۵۷۷
۲ محمدابراهیم زنگانه مدیر آموزش ۰۱۷۳۲۴۶۲۵۷۴
۳ حسام دائمی کارشناس آموزش ۰۱۷۳۲۴۶۲۵۷۲
۴ سید حسین حسینی امور مالی ۰۱۷۳۲۴۶۲۵۷۰
۵ هاجر ممشلی کارشناس فارغ التحصیلان و فرهنگی ۰۱۷۳۲۴۶۲۵۷۱
بالا